Terms of use

Складено 17.04.2018 р.

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

Цей веб-сайт є власністю і управляється Власником.
Ви визнаєте, що будь-яке використання даного веб-сайту повинно здійснюватися у відповідності з цими Правилами надання послуг та використання веб-сайту (далі - Правила).


ВИЗНАЧЕННЯ
Всі посилання на «Компанію», «веб-сайт», «Адміністрацію веб-сайту», «нас», «наш», «ми» означає ФОП Комаров Єгор Вадимович – приватного підприємця, зареєстрованого згідно з українським законодавством, ЄДРПОУ: 3237224797.

Всі посилання на «Ви», «Ваш», «Автор» або «Користувач» означає особу або осіб, які використовують веб-сайт.

Веб-сайт (Інтернет - платформа) – це візуальні елементи, тексти, аудіо та відео матеріали, які окремо та / або в сукупності розміщені на домені surgebook.com та / або його піддоменах нижчого рівня.

Користувач (Користувач веб-сайту) – особа, яка використовує веб-сайт та/або отримує інформаційні послуги та / або послуги просування на веб-сайті Компанії через такий веб-сайт.

Автор – Користувач веб-сайту, який самостійно розміщує на веб-сайті створені власноруч об’єкти авторського права у вигляді книг, віршів, текстів, роздумів, їх чернеток у завершеному чи незавершеному вигляді, в повному чи неповному обсязі.

Інформація, що надається Автором – інформація, яка створена та розміщена Автором на веб-сайті та інформація, що розміщена Адміністрацією веб-сайту на веб-сайті, в тому числі, але не обмежуючись - інформація у вигляді віршів, книг, текстів, роздумів, їх чернеток, інформація про Автора, персонажів твору та будь-яка інша інформація, що надається Автором, включаючи, будь-яку її форму, дозволену правилами розміщення контенту (картинки, текст та інше).

Контент - це будь-яке інформаційне наповнення веб-сайту, а саме: текст, зображення, відео, аудіо, фото та інше, включаючи, але не обмежуючись такими, які були опубліковані на веб-сайті Користувачами та / або Адміністрацією веб-сайту.

Інформаційні послуги - представлення Компанією Інтернет – платформи та її модерація Адміністрацією веб-сайту з метою надання Користувачам доступу до інформації, розміщеної на такій Інтернет – платформі, а також для:
Надання Авторам можливості публікації інформації (в тому числі про їх книг, віршів, тощо) на Інтернет – платформі, з метою їх популяризації, отримання відгуків користувачів чи з буд-якою іншою метою;
надання Користувачам можливості ознайомлення із творами Авторів, спілкування з Авторами, залишення відгуків на прочитані матеріали.
Послуги просування Компанії – представлення Компанією послуг з розміщення інформації, що надається Автором, в спеціальних місцях на веб-сайті, на початкових та / або додаткових позиціях при пошуку через веб-сайт, в спеціальних категоріях, або ж здійснення популяризації такої інформації іншим чином, передбаченим відповідними умовами надання таких послуг.

Блог – розділ веб-сайту, в якому Користувачі можуть ділитися своїми думками, новинами та іншою інформацією, представлена у вигляді можливості розміщення певного повідомлення Користувачем, при цьому в інші Користувачі можуть залишати відгуки / коментарі під таким повідомленням.

Форс-мажорні обставини - будь-які події поза контролем Компанії, в тому числі повінь, надзвичайні погодні умови, землетрус або інше стихійне лихо, вогонь, війна, повстання, бунт, трудовий спір, нещасний випадок, дія уряду, збій зв’язку або обладнання або програмний збій.


1. ЗАГАЛЬНЕ
1.1. Ці Правила визначають порядок та умови:
надання інформаційних послуг та послуг просування Компанією;
розміщення інформації на веб-сайті;
використання інформації, наданої з метою розміщення на веб-сайті та/або розміщеної на веб-сайті;
взаємодії з Компанією (Адміністрацією веб-сайту).
1.2. Незнання цих Правил не звільняє від необхідності їх дотримання.
1.3. Ви відповідальні за уважне вивчення цих Правил перед використанням веб-сайту.
1.4. Будь-яке використання веб-сайту, в тому числі, але не обмежуючись: отримання інформації з веб-сайту, надання будь-якої інформації Адміністрації веб-сайту з метою її розміщення на веб-сайті у будь-який спосіб, та інші дії, пов’язані з отриманням інформаційних послуг Компанії чи послуг просування Компанії – означає автоматичну згоду з цими Правилами.
1.5. Ми залишаємо за собою право змінювати Правила в будь-який час, на свій власний розсуд. Будь-які зміни щодо Правил вступають в силу з моменту їх публікації на веб-сайті. Якщо Ви надали нам адресу електронної пошти, ми також будемо намагатися повідомляти Вас по електронній пошті про зміни цих Правил, але в будь-якому випадку Ви повинні періодично самостійно перевіряти ці Правила на предмет змін.


2. ПРАВОМІРНІСТЬ
2.1. Користуючись інформаційними послугами та послугами просування, які надає Компанія, Ви погоджуєтеся та визнаєте, що: (А) досягли віку 12 років або більше; (Б) не були до цього позбавлені права використовувати наші інформаційні послуги (заблоковані Адміністрацією веб-сайту).
2.2. Якщо Ви використовуєте послуги від імені юридичної особи, Ви заявляєте і гарантуєте, що:
(А) юридична особа належним чином зареєстрована і діє відповідно до законодавства юрисдикції її організації, і
(Б) Ви є уповноваженою особою юридичної особи.
2.3. Автори та Користувачі веб-сайту мають право розміщати на сайті виключно контент, створений ними особисто (виключенням є розміщення інформації в блозі), при цьому такий контент повинен не порушувати права третіх осіб та норм законодавства України і загальноприйнятих міжнародних норм.
2.3.1. У випадку, коли Адміністрація веб-сайту виявила порушення авторського права Користувачем, вона має право, без попередження, на свій власний розсуд, вчинити такі дії :
А) Видалити об’єкт, що порушує права третіх осіб;
Б) Заблокувати аккаунт Користувача, який вчинив дії, що призвели до порушення прав третіх осіб;
В) За заявою/зверненням третьої особи, права якої були порушені, шляхом публікації твору, що їй належить не від її імені, без її згоди чи з іншим порушенням, перенести об’єкт, що належить такій особі, на вказаний нею аккаунт зі збереженням статусу об’єкта (його рейтингом, коментарями до нього та ін.).
Г) Вчинити сукупність вищевказаних дій.
2.3.2. Адміністрація веб-сайту вчиняє дії, передбачені п. 2.3.1. за зверненням осіб, права яких були порушені, після внутрішнього розслідування з приводу встановлення авторства, а також самостійно, у випадку якщо порушення авторських прав було очевидним для Адміністрації сайту.

3. ЮРИСДИКЦІЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ
3.1. Ці Правила та порядок використання Вами веб-сайту і інформаційних послуг регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Будь-який спір, що виникає в зв'язку з цими Правилами або Вашим використанням веб-сайту або інформаційних послуг, буде вирішуватися виключно в українському суді згідно підвідомчості. Ніщо в цих Правилах не повинно розглядатися як порушення Ваших законних прав відповідно до законодавства України.
3.2. Якщо будь-яка частина цих Правил визнається будь-яким судом України недійсними або такими, що не мають законної сили, в цілому або частково, ці умови не повинні бути використані при визначенні дійсності або сили інших розділів. Будь-які заголовки, що містяться в цих Правилах, вказані тільки в інформаційних цілях, і не підлягають виконанню.


4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА
4.1. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб прийняти всі розумні заходи для захисту Вашої конфіденційної інформації. Проте, ми не можемо гарантувати безпеку будь-якої інформації, яку Ви надаєте в Інтернеті. Ви приймаєте власні ризики безпеки, надаючи інформацію в роботі через Інтернет, і ми не несемо відповідальність за будь-яке порушення безпеки, якщо це не пов'язано з нашою необережністю.
4.2. Для більш детального ознайомлення з політикою конфіденційності будь-ласка ознайомтесь з її повною версією, яка розміщена на сайті та доступна за посиланням http://www.surgebook.com/terms-of-use.html


5. КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ
5.1. Користувач може скористатися інформаційними послугами Компанії без авторизації на веб-сайті. Деякі інформаційні послуги можуть бути не доступні для неавторизованих Користувачів. Для авторизації Користувачеві необхідно створити або увійти в існуючий особистий кабінет (аккаунт) / ввести затребувану в ньому інформацію.
5.1.1. Вся введена Користувачем інформація при створенні аккаунту, окрім електронної пошти та паролю до аккаунту є загальнодоступною.
5.2. Однією з умов користування веб-сайтом, інформаційними послугами та інформацією з веб-сайту є надання Користувачем під час авторизації інформації, що є і залишається вірогідною, правильною, такою, що відповідає справжньому положенню речей та повною.
5.3. Ми маємо право відмовити Автору в публікації запропонованої ним інформації на веб-сайті на свій розгляд та не надаючи будь-яких пояснень та видалити будь-яку інформацію на веб-сайті, без попередження і пояснення причин.
5.4. Однією із додаткових функцій особистого кабінету є активування «Аккаунт Pro», яка дає доступ до використання додаткових можливостей користування веб-сайтом. Ця функція не є обов’язковою та активується виключно на добровільній основі згідно із умовами активування такої функції.
5.4.1. Функція «Аккаунт Pro» є платною та постійною. Кошти сплачені за активацію цієї функції не підлягають поверненню Користувачу в усіх випадках, окрім ситуації коли активація цієї функції та списання коштів Користувача сталися в результаті помилки у функціонуванні веб-сайту. У випадку блокування аккаунта Користувача внаслідок порушення ним цих Правил користування веб-сайтом кошти поверненню не підлягають.
5.5. У випадку порушень Користувачами чи Авторами будь-яким способом цих Правил, Адміністрація залишає за собою право тимчасового блокування аккаунта та інформації, яка була розміщена на веб-сайті власником такого аккаунта (включаючи коментарі) або повного видалення всієї розміщеної таким власником інформації (включаючи коментарі) та блокування аккаунта назавжди на свій власний розсуд, негайно і без попереднього повідомлення.
5.6. Автор має право редагувати інформацію, яку він розмістив на веб-сайті, а також видаляти коментарі Користувачів, розміщені на сторінці його книги, віршу, блогу, інформації, тощо.
5.7. Використовуючи веб-сайт, Користувач надає свою згоду на обробку та використання його персональних даних Компанією та Авторами. Персональні дані, які використовуються Компанією та / або Авторами включають в себе, але не обмежуючись, відомості про стать, вік, час витрачений на читання певного матеріалу, відомості про матеріали, які сподобались Користувачу, які матеріали були додані Користувачем до «Обраного» та інші відомості.
5.7.1. Компанія та Автори збирають та використовують таку інформацію виключно для покращення якості Послуг (як інформаційних так і Послуг просування). Інформація використовується для статистичного аналізу даних, покращення роботи функції рекомендацій на веб-сайті, вдосконалення алгоритмів пошуку, та вдосконалення роботи веб-сайту іншим чином.
5.7.2. Кожен користувач має право переглядати, змінювати та видаляти свої персональні дані у будь-який час. Переглянути, змінити чи видалити свої персональні дані можна через персональний кабінет.

6. ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ КОНТЕНТУ
6.1. Розміщуючи контент та інформацію на веб-сайті, Ви гарантуєте, що всі майнові права інтелектуальної власності на твори або авторський контент, які розміщуються вами на веб-сайті, належать вам на законних підставах.
6.2. На веб-сайті забороняється розміщення таких матеріалів, які:
6.2.1. Містять погрози, дискредитують, порушують права, ображають, принижують честь і гідність чи ділову репутацію або порушують недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб;
6.2.2. Є вульгарними або непристойними, містять порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
6.2.3. Містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
6.2.4. Містять інформацію, яка пропагує і / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, політичної ворожнечі, пропагує ідеологію фашизму, або расової переваги, містять негативні висловлювання про будь-які країни / народи / релігії / політики, принижують національну гідність, в тому числі за ознакою національної приналежності або політичних поглядів;
6.2.5. Містять екстремістські матеріали;
6.2.6. Пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
6.2.7. Містять інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державну та комерційну таємницю, інформацію про приватне життя третіх осіб;
6.2.8. Місять пряму рекламу чи спам.
6.3. В коментарях на веб-сайті заборонено розміщувати вислови та матеріали, в яких присутня ненормативна лексика та / або які містять прямі нападки на людей на основі їх раси, етнічної приналежності, національності, віросповідання, сексуальної орієнтації, статі, гендерної приналежності або стану здоров'я чи серйозних захворювань.
6.4. Автори при публікації повинні вказувати жанри (категорії) до яких належить їх контент і мову контенту. Також Автор повинен відмічати у спосіб передбачений веб-сайтом, такий контент, який містить нецензурну лексику або матеріали лише для повнолітніх (у розумінні українського законодавства). При порушенні цієї вимоги Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд, негайно і без попереднього повідомлення змінювати жанри, категорії, помітки про контент для повнолітніх, блокування чи видалення відповідного контенту.
6.5. Функція підписки існує на веб-сайті для зручності Користувачів та Авторів, а також для відображення їх популярності. Зловживання функцією підписки Користувачами та Авторами – заборонено.
6.6. Обкладинки для книг не повинні порушувати вимог, вставлених цими Правилами.
6.7. Блог – це окремий розділ веб-сайту, до якого застосовуються такі самі вимоги, як і для іншого контенту, окрім виключень у вигляді:
6.7.1. У блозі дозволяється публікувати матеріали включаючи статті, уривки, цитати інших авторів, але з посиланням на джерело, або зазначенням автора. Записи в блозі не повинні порушувати чиї-небудь авторські права.
6.7.2. Якщо в пості є нецензурна лексика, еротика або інший зміст для повнолітніх - автор зобов'язаний вказати, що такий контент лише для повнолітніх (помітка 18+).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗБИТКИ
7.1. При використанні веб-сайту Ви можете отримувати та переглядати інформацію надану Авторами та Користувачами з метою публікації на веб-сайті. Ми не ведемо контроль, і не будемо нести відповідальність за зміст інформації, включаючи ту, що може ввести в оману, бути неповною, помилковою, образливою, непристойною і т.д. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені в результаті публікації такої інформації на веб-сайті або таких дій. Ви розумієте, що отримуєте / використовуєте інформацію / послуги Авторів та / або Користувачів, а також взаємодієте з ними на свій страх і ризик.
7.2. Компанія забороняє Авторам та Користувачам передавати, поширювати, розміщувати, розкривати та зберігати на веб-сайті або за допомогою веб-сайту – інформацію (контент), що є образливою, незаконною, такою що порушує чиїсь права, вводить в оману, неправдиву інформацію та іншу інформацію (контент), що може бути сприйнята як невідповідна та неприйнятна (Компанією та іншими Користувачами).
Компанія не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Автором чи Користувачами, і як результат - розміщеної на веб-сайті. Адміністрація сайту лише модерує (в міру своїх можливостей) отриману від Автора чи Користувача інформацію (за необхідності) шляхом позначення жанру, контенту, який містить матеріали призначені лише для повнолітніх, тимчасовим блокуванням чи видаленням інформації, опублікованої Автором чи Користувачами.
7.3 Автор гарантує, що контент, наданий ним з метою публікації на веб-сайті, не порушує права (враховуючи права інтелектуальної власності) будь-яких третіх осіб, а також належить Автору чи у Автора є права на надання та розкриття такого контенту, а також такий контент не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.
Компанія знімає з себе будь-яку відповідальність за несанкціоноване використання (іншими Користувачами) контенту представленого на веб-сайті і знімає з себе будь-яку відповідальність (без обмеження) за контент Автора та Користувачів, що порушує авторські права, інші права інтелектуальної власності чи будь-які інші права будь-якої третьої особи та/або Користувача.
7.4. Ви приймаєте та визнаєте, що існують ризики, пов'язані з використанням нашого веб-сайту, а також ризик виходу з ладу апаратних засобів, програмного забезпечення та Інтернет - з'єднання, ризик впровадження шкідливого програмного забезпечення, а також ризик того, що треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до інформації, що зберігається на веб-сайті. Ви приймаєте та визнаєте, що Компанія не буде нести відповідальність за будь-які помилки зв'язку, збою, спотворення або затримки, які можуть виникнути при використанні веб-сайту.
7.5. Ми не несемо відповідальність за достовірність та правдивість будь-якої інформації на веб-сайті, що розміщується за ініціативою Автора чи Користувачів. Ми також не несемо відповідальність по відношенню до змісту веб-сайту, інформації і функцій, доступних через веб-сайт, будь-яких гіперпосилань на веб-сайти третіх осіб, а також за будь-які порушення безпеки, пов'язані з передачею інформації через веб-сайт або через будь-який веб-сайт, пов'язаний з допомогою нашого веб-сайту.
7.6. Ми не несемо і не будемо нести відповідальність за будь-які втрати і не несемо ніякої відповідальності перед Вами за використання інформаційних послуг, в тому числі, але не обмежуючись: за будь-які втрати, збитки або претензії, що виникають з несанкціонованого доступу до Вашої інформації, що зберігається на нашому веб-сайті, будь-яких несанкціонованих дій третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись використанням вірусів, фішингу або інших засобів атаки на веб-сайт або інформаційні послуги.
7.7. Ми не даємо жодних гарантій, що веб-сайт або сервер, що використовується для роботи веб-сайту, є вільним від вірусів або помилок, що його зміст є точним, що доступ до нього буде безперервним, або, що дефекти будуть виправлені. Ми не будемо нести відповідальність за будь-які збитки будь-якого роду, а також за дії третіх осіб, що пов’язані з порушенням та/або несанкціонованим використанням веб-сайту та серверу.
7.8. Якщо через форс-мажорні обставини, або Ви, або Компанія не виконують дані Правила, таке невиконання не повинно вважатися порушенням цих Правил і не повинно нести за собою відповідальність.

8. ПРИПИНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
8.1. Ми можемо на свій власний розсуд і переконання в будь-який час змінювати або припиняти надання, тимчасово або постійно, будь-якої частини наших інформаційних послуг.
8.2. Якщо Ви не зберегли інформацію, розміщену на веб-сайті і у Вас немає копії такої інформації, то у Вас може зникнути доступ до неї, у разі припинення або призупинення надання наших інформаційних послуг у будь-який момент та без Вашого попередження про таке припинення або призупинення.
8.3. Ми можемо призупинити надання або припинити доступ до інформаційних послуг на свій власний розсуд, негайно і без попереднього повідомлення, а також видалити Ваші дані або заблокувати Вам доступ до інформації веб-сайту, якщо Ви порушили будь-яку з умов даних Правил.


9. ПРИЙНЯТНЕ ВИКОРИСТАННЯ
9.1. При доступі або використанні інформаційних послуг Ви погоджуєтесь, що Ви не будете вчиняти будь-які незаконні дії і що Ви несете повну відповідальність за свої дії під час використання інформаційних послуг. Відповідно до вищевикладених умов Ви погоджуєтеся, що Ви не будете:
9.1.1. Використовувати інформаційні послуги способом, який може перешкодити, зірвати, негативно вплинути або перешкоджати іншим Користувачам в повній мірі користуватися інформаційними послугами, або може пошкодити, відключити, перевантажити або порушити порядок надання інформаційних послуг, роботу Компанії в цілому або в будь-якому вигляді;
9.1.2. Використовувати інформаційні послуги, щоб будь-яким чином брати участь в будь-якій незаконній діяльності, в тому числі шахрайстві, відмиванні грошей або терористичній діяльності;
9.1.3. Використовувати або користуватися інформацію, яка закрита від Вас;
9.1.4. Впроваджувати шкідливі матеріали, віруси і т.д .;
9.1.5. Розробляти будь-які сторонні додатки, які взаємодіють з інформаційними послугами без нашої попередньої письмової згоди;
9.1.6. Надавати неправдиву, неточну або таку що вводить в оману інформацію;
9.1.7. Заохочувати або спонукати будь-яку третю особу брати участь у будь-якій забороненій діяльності відповідно до цих Правил.


10. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
10.1. Якщо не вказано інше, розміщені на веб-сайті об'єкти інтелектуальної власності, за винятком всіх Творів і Авторського контенту, що належать Користувачам, в тому числі, без обмеження, текст, програмне забезпечення, скрипти, графіка, фотографії, звуки, музика, відео, інтерактивні функції і товарні знаки, знаки обслуговування і логотипи є власністю або ліцензовані веб-сайтом. Дані об'єкти інтелектуальної власності на веб-сайті надаються вам ЯК Є і тільки для персонального використання. Ви не можете завантажувати, копіювати, змінювати, відтворювати, поширювати, передавати, транслювати, відображати, продавати, ліцензувати, переводити, опубліковувати, виконувати чи іншим чином експлуатувати їх цілком або частинами в будь-яких інших цілях без нашої попередньої письмової згоди.
10.2. Ви приймаєте та підтверджуєте, що матеріал і зміст на веб-сайті стає доступним для особистого, законного, некомерційного використання, і що Ви можете тільки використовувати такий матеріал і зміст з метою використання веб-сайту. Крім того, Ви повинні мати на увазі, що будь-яке інше використання матеріалів з веб-сайту суворо заборонено, і Ви погоджуєтеся не порушувати та не дозволяти іншим порушувати наші права інтелектуальної власності.
10.3. Ви згодні з тим, що ви повинні докласти усіх можливих зусиль аби зберегти всі авторські права та інші права власності на матеріали, що містяться в межах веб-сайту від будь-якої копії і можливого збитку правам на інтелектуальну власність Компанії та третіх осіб.
10.4. Ви не можете продавати або змінювати матеріали веб-сайту або відтворювати, публічно виконувати, поширювати або іншим чином використовувати матеріали, будь-яким способом, для будь-яких громадських або комерційних цілей. Використання матеріалів на будь-якому іншому веб-сайті або спільне використання файлів або аналогічного сервісу для будь-яких цілей забороняється.
10.5. Ви не можете копіювати матеріали або контент, що містяться на веб-сайті, або доступні через веб-сайт, без нашого письмового дозволу.
10.6. Розміщуючи на веб-сайті Твори або Авторський контент, ви зберігаєте за собою всі права на них, в той же час ви надаєте нам на свої Твори всесвітню, невиключну, безоплатну ліцензію на використання, відтворення, розповсюдження, демонстрацію, і доведення їх до відома користувачів веб-сайту.
10.7. Компанія може публікувати та використовувати Контент Користувачів в рекламних цілях в соціальних мережах (Facebook, Twitter, VK, Instagram чи інших) через свої офіційні аккаунти чи групи(сторінки) у таких соціальних мережах.
10.7.1. Публікуючи матеріал на веб-сайті Користувач та / або Автор надає свою згоду на таке використання та публікацію.
10.7.2. Усі авторські та майнові права інтелектуальної власності на матеріали та Контент залишаються за їх авторами.

11. ВІДГУКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ
11.1. Компанія постійно вдосконалює свої інформаційні послуги і веб-сайт. Якщо у Вас є ідеї або пропозиції, що стосуються поліпшення або доповнення інформаційних послуг Компанії або веб-сайту, то Компанія хотіла б почути їх. Проте, будь-які рекомендації будуть підлягати перевірці на відповідність умовам, визначеним в цих Правилах.
11.2. Всі Ваші ідеї та рекомендації, що є об'єктом прав інтелектуальної власності, Ви передаєте Компанії для комерційного використання (невиключне безстрокове по всьому світу право на використання).
11.3. Ви також визнаєте, що ми можемо використовувати роботи і матеріали, які Ви запропонували.

12. ПРИРОДА УГОДИ
12.1. Ці Правила є повною угодою між Вами і Компанією по відношенню до умов цих Правил. Ці умови скасовують і замінюють будь-які попередні угоди між Вами і Компанією.
12.2. У всьому, що не врегульовано цими Правилами щодо питань використання інформації на сайті, варто керуватися положеннями Законодавства України.