Τατιάnα
@Tanya16
Блог Всі
Новини
17
Потрібна допомога, Думки вголос
31
Шерлок
Різне, Думки вголос
20
Книги Всі
Вірші Всі
Любовь
Когда приходить вдохновление Я начинаю писать о любви. О том, что некогда ни сбудется, О том, что хочу полюбить. О том, что люблю его но... Люблю смотреть на отношения Какие только-что сошлись. Это прекрасно, но сомнение Что некогда не полюблю, Того, что я хотела. Это все странно, но когда, Все начинается Тогда все и кончается. Но все же есть надежда, Что все останется и все получится. Любите и будте любимыми.
0
0
621
Навіщо?
Навіщо скажи мені, навіщо? Я ж тебе так любила, навіщо... Поясни все мені, я зрозумію Що ж з тобою стало, скажи, я зрозумію. Я ж тебе так любила, навіщо... Плакала увечері Страждала без тебе. А ти так вчинив зімною Навіщо? Я ж тебе так любила, навіщо... Все для тебе робила Все бажала тобі, Щоб тобі було тільки добре І завжди не відчував болі. А ти так зімною поставився Навіщо? Я ж тебе так любила, навіщо... Все тепер, бачиш?! Пішла я від тебе, Лишився ти сам. Не треба було це все, Я не жалію, що так сталось! Я ж тебе так любила, навіщо...? Навіщо?
2
1
674