Învierea...
Iar dacă vei da gândiri...
A duhului mângâiere...
Secundele îndoielii...
Cerșetori de fericire...
Tu ești mamă...
Sfarmă-mi chipul de tine...
Pictorița...
La crucea vieții...
Și simbolic...
Taina ta...
Și oameni nu se mai ajung...
Mama-i legământ de pace...
M-aș face praf de cuvinte...
Ecoul vieții...
Vedenii...
Și poate atunci...
Tu ești hoața...
Un mister...
Puiul amintirii...
Am venit...
Geanina...
Același eu...
Nălucă...
Lângă mama...
Iubește...
În aprindere de zori...
Eu îți scriu...
Nu caut...
Zbucium pământesc...
Într-un fir de vânt...
Fulgușori de lacrimi...
Ram frânt...
Ce mică e viața...
Sirena...
Nici jăratec și nici fum...
Mamă tu mai plângi...
Atunci când...
Celor fără suflet...
Zvârlugă...
Ce mică e viața...
Ce mică e viaţa
Sub bătaia inimii de om
În zile şi nopţi târzii
La răscruci de iubiri.
Văzusem lacrimi întoarse
La cuiburi de ochi
Şi acele cuvinte roase
Vorbite adesea cu dor.
Jurământul liniştea tulbura
Cu despărţiri şi plecări
Spre cioburi de speranţe
La răscruci de depărtări.
Salturi şi căderi
Rătăcesc pe drumul vieţii
Ca un gând
Adesea spulberat
Dincolo de leagăn
În adâncul bătrâneţii.
Ce mică e viaţa
Sub dorul mamei degerat
Cuprins mereu în braţe
Atunci cand tu şi eu
De-acasă am plecat.
Se stinge flacăra noastră.
Rămâne viaţa asta mică
În zori de zi
Şi-n noapte târzie
La răscruci de pământ
La hotarul celor
Care au să mai vie.
© Volontir Dmitrii,
книга «La umbra dorului...».
Комментарии