Învierea...
Iar dacă vei da gândiri...
A duhului mângâiere...
Secundele îndoielii...
Cerșetori de fericire...
Tu ești mamă...
Sfarmă-mi chipul de tine...
Pictorița...
La crucea vieții...
Și simbolic...
Taina ta...
Și oameni nu se mai ajung...
Mama-i legământ de pace...
M-aș face praf de cuvinte...
Ecoul vieții...
Vedenii...
Și poate atunci...
Tu ești hoața...
Un mister...
Puiul amintirii...
Am venit...
Geanina...
Același eu...
Nălucă...
Lângă mama...
Iubește...
În aprindere de zori...
Eu îți scriu...
Nu caut...
Zbucium pământesc...
Într-un fir de vânt...
Fulgușori de lacrimi...
Ram frânt...
Ce mică e viața...
Sirena...
Nici jăratec și nici fum...
Mamă tu mai plângi...
Atunci când...
Celor fără suflet...
Zvârlugă...
Iubește...
Inima ce iubeşte veselă-i într-una
Chiar de eşti un bulgăr de pamânt.
Zboară cu ea uşor spre stele
Unde izvorăşte pacea dulcele cuvânt.

De eşti sărac trist şi necăjit
Să te bizui pe a ta iubire măreaţă
Căci orice durere se poate suferi-n trup
Dacă-ţi va fi ca o înălţare-n viaţă.

Şi sigur sunt că lacrimi vor curge
Pe obrazul tău ca un râu curat
În clipa când va rodi cu-nflăcărare ea
Stârpindu-ţi greul într-un trecut uitat.
© Volontir Dmitrii,
книга «La umbra dorului...».
În aprindere de zori...
Комментарии