Învierea...
Iar dacă vei da gândiri...
A duhului mângâiere...
Secundele îndoielii...
Cerșetori de fericire...
Tu ești mamă...
Sfarmă-mi chipul de tine...
Pictorița...
La crucea vieții...
Și simbolic...
Taina ta...
Și oameni nu se mai ajung...
Mama-i legământ de pace...
M-aș face praf de cuvinte...
Ecoul vieții...
Vedenii...
Și poate atunci...
Tu ești hoața...
Un mister...
Puiul amintirii...
Am venit...
Geanina...
Același eu...
Nălucă...
Lângă mama...
Iubește...
În aprindere de zori...
Eu îți scriu...
Nu caut...
Zbucium pământesc...
Într-un fir de vânt...
Fulgușori de lacrimi...
Ram frânt...
Ce mică e viața...
Sirena...
Nici jăratec și nici fum...
Mamă tu mai plângi...
Atunci când...
Celor fără suflet...
Zvârlugă...
Zvârlugă...
Moartea se freamătă după munţi
Şi prin lunca aprinsă de viaţă
Înnegrită de vântul anilor petrecuţi
Coboară ca o zvârlugă prin necazuri-n ceaţă
Să-mi cunune sufletul ascuns în zare.

Şi o cumpănă mi-i pază...Şi trec...
Trec frâns şi văzut de-o inimă ce tace
În vraja durerilor
Iar alţii mă petrec.

Mi-i viaţa viţă de aer lasată-n jos
Frunza-mi bate-n geam fără sens.
Lumânarea se stinge într-un fum
S-ascundă verdele coroanei greu şi dens.

Clipă de clipă steluţele se mută-n joc
Şi zările albastre spulberă visurile toate.
Trist se iveşte soarele la fereastră
Şi împovărat de nori grăbiţi mă ia în spate.

Zis-am că şi-n mine viaţa fierbe...
© Volontir Dmitrii,
книга «La umbra dorului...».
Комментарии