Învierea...
Iar dacă vei da gândiri...
A duhului mângâiere...
Secundele îndoielii...
Cerșetori de fericire...
Tu ești mamă...
Sfarmă-mi chipul de tine...
Pictorița...
La crucea vieții...
Și simbolic...
Taina ta...
Și oameni nu se mai ajung...
Mama-i legământ de pace...
M-aș face praf de cuvinte...
Ecoul vieții...
Vedenii...
Și poate atunci...
Tu ești hoața...
Un mister...
Puiul amintirii...
Am venit...
Geanina...
Același eu...
Nălucă...
Lângă mama...
Iubește...
În aprindere de zori...
Eu îți scriu...
Nu caut...
Zbucium pământesc...
Într-un fir de vânt...
Fulgușori de lacrimi...
Ram frânt...
Ce mică e viața...
Sirena...
Nici jăratec și nici fum...
Mamă tu mai plângi...
Atunci când...
Celor fără suflet...
Zvârlugă...
Într-un fir de vânt...
Zi de doliu.
Inimi multe stau în poartă
Sub ceru-nalt şi-ncremenit.
Din temniţa palidelor lumânări
Făclii de foc se varsă
Şi tresar într-un fir de vânt.

Care tac...
Care mai plâng...

S-aude un tată suspinând
Ştergându-şi lacrima
De pe obrazu-ndurerat.
Răcneşte-n bocet jalnic
La capul copilului nemişcat
Cu glas sfâșietor o mamă
Într-un fir de vânt.

Care tac...
Care mai plâng...

Iar scriptura vieţii
Rămasul bun îl cuvântă
Şi sufletele-nconjoară pruncul
Sărutându-i chipul adormit
Jilăvind obrăjorii reci
Cu lacrimi fierbinți
Într-un fir de vânt.

Care tac...
Care mai plâng...

Tata mama-şi cuprinde
Lângă proaspătul mormânt
Şi cu voce tremurândă
Ruga-şi duce către cer
Pentru al lor copil plecat
Într-un fir de vânt.

Care tac...
Care mai plâng...
© Volontir Dmitrii,
книга «La umbra dorului...».
Fulgușori de lacrimi...
Комментарии