Învierea...
Iar dacă vei da gândiri...
A duhului mângâiere...
Secundele îndoielii...
Cerșetori de fericire...
Tu ești mamă...
Sfarmă-mi chipul de tine...
Pictorița...
La crucea vieții...
Și simbolic...
Taina ta...
Și oameni nu se mai ajung...
Mama-i legământ de pace...
M-aș face praf de cuvinte...
Ecoul vieții...
Vedenii...
Și poate atunci...
Tu ești hoața...
Un mister...
Puiul amintirii...
Am venit...
Geanina...
Același eu...
Nălucă...
Lângă mama...
Iubește...
În aprindere de zori...
Eu îți scriu...
Nu caut...
Zbucium pământesc...
Într-un fir de vânt...
Fulgușori de lacrimi...
Ram frânt...
Ce mică e viața...
Sirena...
Nici jăratec și nici fum...
Mamă tu mai plângi...
Atunci când...
Celor fără suflet...
Zvârlugă...
Secundele îndoielii...
Secundele îndoielii
Transformă minutele-n întârzieri...
Dar eu aștept negrăbit
Să-mi treacă această viață.
Și cu indiferență
De parcă obosit
Adesea eu gândesc
La surprinderea finală
Cu duhul cel răpit
Și trupu-mi
Prefăcut țărână...

Iar dacă voi fi
Să fiu uitat de voi
Suflete de cândva
Atunci sculptați-mi
Un chip de înger
Și mi-l aruncați
În neîncetatul foc
Să-mi potolească para
Cu amintirile cuiva...
© Volontir Dmitrii,
книга «La umbra dorului...».
Cerșetori de fericire...
Комментарии